Son Yazılar

 • Doğa Dini: Alevilik

  Kadim Ortaklık, üç temel kutsallıkla kendini ifade ederken, sonraki evrelerin ve evrimlerin bir tekmil kutsallıklarının da temelini oluşturur son kutsallıklar. Beslenme, Barınma ve Üreyimdir (doğum). Bu üçlü kutsallığın temelinde ise Ana vardır. İlk kadim ortaklık, doğal olarak Kadın Anaya aittir. Bu bağlamda, kadimliği ölçüsünde Alevilik Kadın Ananın bize bir armağanıdır. Bütün kutsallıklarının temelinde dişil öğe vardır ve “Doğum” kavrayışı esastır.

 • Cemal Avdel Ocağı Tarihi

  Cemal Avdel ocağının şeceresinde, Erenler Atası Tac’ul Arifin Seyyid Ebu’l Vefa (925-1017) ile ilgili güçlü vurgular bulunmaktadır. Ki bu gerçeklik, Berxécan‟ın asıl şeceresinde de aynen bulunmakta ve onun yol/soy ağacı verilmiştir. Buna göre, Cemal Avdel ocağının da, Sultanul Tacul Arifin Seyyid Ebu’l Vefai Kurdi süreğinin bir bağlısı olduğu böylece kanıtlanmıştır.

 • Semah Resimleri ve Sözler (Görsel)

 • Bir Takvimin Analizi: Gağan Xizir Çarşemê Reş Haftemal (1)

  ÖZET: 12 İmam Orucu dahil edilmezse, Dersim ve çevre illerdeki Alevilerin en önemli dinsel günleri ve bayramları kış mevsimi süresince gerçekleştirilir. İlk etkinlik 21 Aralık’ta Gağan’la başlar, sonra sırasıyla Hızır, Kara Çarşamba ve 21 Mart’ta Hawtemal/Heftemal takip eder.

 • Köklü Bir Alevî Ocağı: Sinemilli Ocağı (İbrahim Sinemillioğlu)

  Bilindiği kadarıyla Sinemillilerin kurucu Piri, Kürtlerin “Mil” kolundan olan Seyit Sinan (Sîn – Sîno – Sînî Millî) İmam Rıza ile birlikte Horasana göçen akrabalarından ayrılarak bir grup Seyitle birlikte batıya göç edip Xarpet (Harput) yöresine yerleşmiştir…

 • Alevîlikte Efsaneler: Baba Mansur

  …Bir diğer anlatıma göre de Bamasur Horasan’ın Meşed (Ateş Kenti) kentinde Bezircan köyünde asasını ateşin içine atar ateş söner ve yalnız asasının ucunda köz kalır. (Közün adı Kosigi’dir.) Bunun üzerine “Artık burada ocağımız tütmez gitme vakti geldi” der ve Kosigî’yi… Read More ›

 • Baba Mansûr, Horoz Kültü ve Marê Sur

  … Baba Mansûr, evin yapımı sürerken damın üstünün kapanması, dam direkleri (Kêran) almak için Bağîn’e gitmeye karar verir. Mûxûndu halkına : ” Îşev kes der mekevin û der “ (Bu gece hiç kimse dışarı çıkmasın) uyarısında bulunur. Gece yarısı iki direği iki… Read More ›

 • Şeyh Çoban Ocağı

  Şeyh Çoban’ın türbesi Dersim – Mazgirt’te bulunmaktadır. Bir koluda Çorum – Alaca – Nesimikeşlik (Büyükkeşlik) köyündedir (Kavli Aşireti).

 • Hak Yolu ve Alevi Ocak Örgütlenmesi

  Ağuçan, Baba Mansur, Kureşan, Derviş Cemal, Sînemillî, Şeyh Delil Berxecan, İmam Rıza, Şeyh Hasan, Üryan Xızır, Cemal Abdal, Şeyh Ahmed, Seyit Savun (Zâbun)

 • Sekahüm Sırrı ve İnsanın Halk Oluşu 1

  Dizilmiş katara erenler pirler Hakkın emri ile hakka giderler Sekahüm sırrını söyleme derler Sakla kulum beni saklayım seni Genc Abdal DEVAMINI OKU

 • Video: Alevilik ve Kadim Gerçek (Mezopotamya Aryan Anadolu)

  Alevilik ve Kadim Gerçek (Mezopotamya – Aryan – Anadolu) Video Link

 • Sinemilli Ocağı ve Sinemilli Aşireti

  Seyit İbrahim’in dört kuşak öncesinden atası olan Hayran Abdal, Seyit Muhammed adlı bir şahıstan el alarak Ebü’l Vefa Tacü’l Arifin’in tarikatına, yani Vefaîlik’e intisap etmiştir. İcazetnamede, adı geçen Seyit Muhammed’in Ebu’l-Vefa’ya kadar olan tarikat silsilesi de verilmiştir. Anadolu’daki serüveni hakkında hâlihazırda son derece sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Vefaîlik tarikatının Alevi ocaklarının tarihi açısından önemi henüz yeni yeni anlaşılmaya başlamıştır.

 • Kavi Balyan Xisor Aşiretleri ve Ocakları

  Şanlıurfa yöresindeki İzol ve Adıyaman yöresindeki Kavi ile Xisor aşiretleri 1577 yılında Adıyaman ve Elbistan’da ortaya çıkan Şah İsmail ayaklanmasına katılan topluluklardandır.

 • İmam Rıza Ocağı ve Canbek Aşireti

  Kurmanc lehçesiyle konuşan Canbek Aşireti’nin 16. yy’daki yurtları Harput, Baskil ve Diyarbakır’ın güneyiydi. 17. yyda Harput’tan ayrılan canbek’in bir kolu Sivas Kangal yöresine yerleşmiştir. Daha sonra burdan ayrılan bir kol Yozgat’ta 15 köy kurmuş, bir süre sonra Amasya, Tokat ve Çorum’un köylerine de dağılmış ve yerleşmişlerdir.

 • Şadilli Aşireti ve Cemal Abdal Ocağı

  Bünyesinde Alevî (Erzincan, Sivas, Dersim); Şafii (Urfa, Ağrı); Hanefi (Elazığ-Karakoçan); Caferî (İran-Horasan); Ezidî(Ermenistan) inançlarına bağlı üyeler bulunduran Kürt aşiretidir. Cemal Abdal Ocağı Şadıllı Aşiretinin bir bölümünün bağlı olduğu Alevî ocağıdır. Mürşidi Serçelan Ağuçan’dır. Cemal Abdal’ın, “Büyük ve Küçük Cemal Abdal” adlı iki türbesi Elazığ Karakoçan’ın Madran ve Delikan köyleri arasındadır. Ocağın talipleri Dersim, Erzincan ve Gümüşhane’dedir.

 • Fırka-i Naciye

  FIRKA-İ NACİYE: ATEŞİ NUR, HAVASI SIR, SUYU AB-I HAYAT, TOPRAĞI YAR VE DOST Münkir fırkasından kalmadı eser Fırka-i Naci’den almışım haber Kul Hüseyin— 16.yy <<Fırka-i Naciye, Hakkın emri rızasında olanlardır ve 40 haftada bir, Hakkın divanında dar olur, pirleri tarafından… Read More ›

 • Varlığın Doğuşu (1) : Mu

  Varlığın Doğuşu (1) : Mu Mu, Maya, Dogon, Sümer, Mısır, Alevîlik, Evrim ve Panspermia teorileri vede diğerleri… Mitolojiden bilime, efsanelerden, batınî yorumlara kadar varoluş, canlılık hakkında  çok çeşitli bilgiler ve bunların dayanak oluşturduğu görüşler var. Yaratılış tek gerçek mi, yoksa… Read More ›

 • Sultan Sahak Ocağı ve Yârsânlar

  Şeyh Ahmed Dede, Mezopotamya- Anadolu Aleviliğinin kuramcısı El Kakes (Erenler Atası) Ebul Vefa-i Kürdi’nin (925-1017) evladıdır. Derwêş Cemal Ocağı, Şeyh Ahmed Ocağına ikrarlı-bağlı pir-dede ocağıdır.

 • Bu Aşkın Deryası

  Pirler sır içinde sır saklar ve bu sırlar kimseye açık seçik değildir. Zamanı geldiğinde ehillere devredilmeyi beklerler.

 • Naci Naciye Sır Geldi (1)

  Son zamanlarda bir AY FURYASI aldı gidiyor: “Ay Ali’dir Gün muhammed” nefesinden hareketle tabi. Hatta “AY TANRIDIR” diyenleri bile okudum. Hatta Aleviler ay ve güneşe dönerek dua ederler diyenlere bile tanık olduk. Ay tanrısı “SİN”den dolayı olsa gerektir ki Sabiî… Read More ›

 • Enok (Hermes / İdris) Hakikat Sırrı

  Âdem ve Havva’nın torunları dünyaya daha yeni nüfuz ederken Düşmüş Melekler yeryüzüne indiler… Tanrı’nın emirlerine karşı geldiler. İnsanlarla iç içe oldular. İnsanlara savaş, kozmetik, kıymetli taşlar ve günümüzde yaygın nice ilim ve sanatı öğrettiler. İnsanlarla düşüp kalktılar, melez çocukları dehşet… Read More ›

 • Hamza Aksüt ile Alevi Ocakları – Aleviliğin Kökleri

  Hamza Aksüt – Programdan Özetler(mutlaka okunmalı): Hamza Aksüt Dede Garkın Ocağındandır, “Aleviler” adlı araştırma kitabı üzerine yapılan programda araştırmalarını anlatmaktadır, sözler kendisine aittir, ekler zaten belirtilmiştir. Bence Aleviyim diyen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir program. -Kul Seyyid- Alevî topluluklarının (Kürt,… Read More ›

 • Alevilikte Gülbang ve Terceman

  —(1)—GÜLBANG NEDİR?—- Kelime anlamı: Gülbang=Gül Çağrısı Gul: (Kürtçe ) – Tr: Gül Bang: (Kürtçe ) – Tr: Çağırmak *Gülbang Sözlük anlamı: 1. Hep bir ağızdan ve özel bir makamla yapılan dua veya ant. 2. Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili… Read More ›

 • Kürt Edebiyatı Alevi Bir Edebiyat Olarak Doğdu

  15 kadar kadın şair arasında: Lîza Xanim, Nazdar Xatûn, Nergîz Xanim, Celala Xanima Lorîstanî, Dayê Tewrêza Hewramî, Rihan Xanima Loristanî gibi şairler vardır ve tamamı o dönemin Kızılbaş / Yaresan Kürt şairleridir.

 • Ramayana’dan Ali’ye : Ali’nin Hind Yolculuğu

  Ramayana’dan Ali’ye : Ali’nin Hind Yolculuğu Yerden mi yürüdü gökten mi uçtu Ol zaman kafire bir heybet düştü Hint’de Muhammed’e erendi Ali -Kul Himmet- 16.yy

 • Bir Kızılbaş-Yarêsan: Baba Tahir Üryan (1)

  Bir Kızılbaş-Yaresan: Baba Tahir Üryan(1) “Baba Tahir Üryan, Ömer Hayyam’dan 150 yıl, Yunus Emre ve Mevlana’dan 200 yıl önce yaşamış olan bir şairdir. Batılı araştırmacılar onu “Kürtlerin Ömer Hayyam’ı”, “Ömer Hayyam’dan daha derinlikli” olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda Baba Tahir Hemedanî… Read More ›

 • Alevîlikte Kadın

  Erkek hükümran inançların hâkimiyeti altında bulunan bir coğrafyada yasaklı bir inanç olmak, Alevîlik açısından kadın konusunda bazı tedbirleri almayı zorunlu hale getirmiştir. Erkek egemen yaşam tarzı kadının sosyal yaşamı hakkında sınırlamalar getirmişse de kadın, Kızılbaş-Alevîlikte bu sınırları kırmayı başarmıştır. DEVAMINI… Read More ›

 • Alevilikte Adem (Şu Adem Dedikleri)

  Adem; Alevîlik öğretisinde, insan denilen tanrısal varlığın geçici olarak kullanımına sunulmuş olan ve toprakta eriyecek olan bedenden başka bir şey değildir. Bu bedene hükmeden ve onu kullanan ölümsüz yanımız ise, Alevîlik felsefesinde “Devriye” olarak anılan reenkarnasyon yasaları gereği, akıl ve mantığı kullanarak… Read More ›

 • Sirius Yıldızı, Dogonlar ve Alevilik

  Afrika kıtasının balta girmemiş ormanları içinde, uygar dünya ile ilk kez tanışan bir kabile bulundu yıllar önce, DOGONLAR. Diğer tüm yerli kabileler gibi, inanılmaz bir ilkel topluluktu Dogon Kabilesi. Yarı çıplak yaşayan, avlanan, tarımla beslenen ve kendi yaşadıkları yerden başka… Read More ›

 • Şathiye ve Alevilik

  Seni her yerde görürüm İçin dışını bilirim Sırrın halka faş edersem Halin nice olur tanrı Kaygusuz Abdal Alevilik inancı ve felsefesi o kadar derin ve o kadar çağ ötesindedir ki anlaşılmayı bekliyor. Aşk, merak, hayranlık ile bakabilsek aslında değerini ancak… Read More ›

 • Alevilikte Ali – Ali Üzerine

  Tanrı Ali, İmam Ali, Kamil insanın prototipi Ali,İslam için baş kesen, halife ali, kimine göre timsal-i zerdüşt ali vd. … Şu çok ilginçtir: Tanrı, yani Xwedê Kürtçe’de kök olarak XA-DA ( XE-DE ). XA (Xwe): kendi demek DE:vermek, katmak demek ve DE: Anne demek,… Read More ›

 • Alevilik Anadolu Medeniyetleri (Kadim Gerçekler)

  Alevilik ve Anadolu Medeniyetleri (Kadim Gerçekler) DEVAMI VE TÜM RESİMLER İÇİN TIKLA>>>

 • Kısaca 3: Kırklar Efsanesi ve Sümer Miti

  Bir Tanrı kurban edilsin ve böylece Tanrılar onda yıkanıp arınacak. O’nun eti ve kanıyla Nintu kili karıştıracak Böylece Tanrı ve İnsan karışacak” (Kaynak: Samuel Noah Kramer, Sümerlerin Kurnaz Tanrısı) DEVAMINI OKU

 • Kısaca 1: Alevîlikte Devir Kuramı

  >>>Alevi – Bektaşî yazınında bir de “Devir” kuramı vardır. Bu kurama göre, Gayb Âlemine, yani madde âlemine düşen varlık, önce cemat (cansızlar), sonra bitki, daha sonra hayvan, en sonra da insan biçiminde görülür. Bu aşama ve evrelerden geçer. Toprak –… Read More ›

 • Yâresân Alevîleri: Cem Ayini (Altyazılı)

  Yaresan Kürt Aleviler Cem Altazılı.. Bizde Sakî Mürşid-i Kamildir.

  Reklamlar
 • Yâresân Alevilerin Cem Ayini – Ya Ali / Haydar (ALTYAZILI)

  Hicri 120 (8.yy) senesinde Balûl Mayî (Behlül Dânâ) isimli biri çıkageldi. Behlül-i Dânâ çok büyük bir veliydi. Dışarıdan divane gibi görünse de çok akıllıydı. Behlül cemaate seslenip, ayinleri (cem vd) modernize eder. İlk metin Kürtçedir (Goranî lehçesi ile) ve şu an var elimizde.

 • İslâm Öncesi Kürt Şiirinde Yâresân Aleviliği (یارسان)

  Evet, bizde de ocak ocaktır. Ve Pir-i piran vardır. Yani pirlerin piri… Yani Pir’siz olmaz. Delilsiz (Rayber/Rêber) olmaz. Ve cem vardır. Cem yapılır ve çok kutsaldır bizim için. Bu bir sistemdir, işleyiştir. Yine Qurban olayı var. Niyaz yapılır. Meyvelerden oluşanlar… Read More ›

KSBlog

Qerîna Azad - Özgür Çığlık / Aleviliğin gizlenen, görmezden gelinen öğretileri ve Alevi Tarihi

Alevîlik / Rea Haq

Qerîna Azad - Özgür Çığlık / Aleviliğin gizlenen, görmezden gelinen öğretileri ve Alevi Tarihi