Sinemilli Aşireti ve Ocağı (Sultan Sinemil Ocağı)

YAZI: MAKALE-ARAŞTIRMA

1) Konu: Sinemilli Ocağı ve Aşiretleri
2) Konu: Sinemilliler Sinemil Adı ve Kökenleri

3) Konu: Sinemilliler Bir Kürt Alevî Aşireti

4) Konu: Sinemil İzinde 1: Ebul Vefa Kürdi, Kara Pir Bad ve Avuçan Ocağı

5) Konu: Sinemil İzinde 2: Şecereler ve Vefaîlik
6) Konu: Sinemillili Bir Amazon: Fate Raş


PİRLER (DEDELER)
1) Mehmet Yüksel Dede
2) Kake Îbik – İbo Dede
3) Büyük Tacım Dede
4)


BELGE FOTOĞRAF

hugo-grothe-sinemilli-alevi-kurtler-alevilik-resimleri-belge-foto1
KAYNAK: Hügo Grothe (1906-1911)

binbasi-noel-sinemilli-alevi-kurd-kadini-alevilik-resimleri-belge-foto2

sinemilli-fate-ras-kara-fatma-kimdir-sinemilli-alevi-kurd-belge-foto3

SİNEMİLLİLER: KLAM – STRAN / DEYİŞ – TÜRKÜ