Şathiye ve Alevilik

alevilikte-sathiye-nedir-tasavvufi-siirler-alevilik-arastirma-resimler-sathiye-ornekleri
Seni her yerde görürüm
İçin dışını bilirim
Sırrın halka faş edersem
Halin nice olur tanrı
Kaygusuz Abdal

Alevilik inancı ve felsefesi o kadar derin ve o kadar çağ ötesindedir ki anlaşılmayı bekliyor. Aşk, merak, hayranlık ile bakabilsek aslında değerini ancak o zaman anlayabiliriz gibi geliyor bana. Tenasüh, devriye, kırklar… Şathiye! Bitmiyor aslında öğretileri. Bu dörtlü sadece ummanda birer katredir. Şathiye anlaşılması zor bir nazım şekli olarak lanse edilse de aslında hiç öyle değil. Bu mantık aslında anlatılanı deforme etmek amacı ile üretildi. 10 kıt ’alık bir şathiye içinde 5-6 tanesi niyeti, amacı anlatırken, diğerleri hedef şaşırtmacadır bana göre. Zaten dikkatli incelenince bunu görmek zor değil.

Şathiye Nedir?

“Dini ve tasavvufi halk şiirinde mizahi manzumelere genel olarak şathiye adı verilir. Şathiyeler, mutasavvıf şairlerce söylenmiş ya da yazılmış, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir. Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar. Şathiyelerde Allah’ın celâl sıfatının değil, cemâl sıfatının ön plana çıkarıldığı görülür. Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi-Alevi şairlerinde rastlanır. Allah ile alay eder gibi yazılmış şathiyeler küfür sayılmıştır. Şathiyeler biçimce komik ve alaylı olabilir ama şathiyede aranan şiirin arkasındaki düşüncedir. Anlanıp yorumlandığında çok derin anlamlara sahip olduğu görülür. Şathiye çok derin tasavvufi konular işleyen felsefi şiirlerdir.”

Ne hikmetse sadece alevi şairler arasında rağbet gören bu edebi tür, aslında küfür sayılmış –ki bu gayet doğaldır- gizlenmiştir. Hatta Aleviler arasında bile abooo! Dedirtmiştir. Tabi misyonerler arasında. Peki Şathiyelerin özellikleri nelerdir?

1. İnançlardan teklifsizce, alaycı bir dille söz eder şekilde yazılır.

2. Dini esaslara aykırı olan ve küfür sayılan bu şiirlerin içinde ince ve derin anlamlar, yorumlandığında tasavvufla ilgili değişik konuların olduğu görülür.

3. Nefesin bir türüdür. (nefesler hece vezni ile yazılan Aleviliğe has itikadi bilgileri içeren nazım şekilleridir)

4. Tanrıyla konuşur gibi alay eder ve şakalaşırcasına yazılan şiirlerdir.

5. Genellikle dünya ve ahret işlerini, tanrıya atfedilen üstün güçleri dalgaya alan, bu yolla o mutlak gücü sorgulayan, dogmatizmi yıkan insani şiirlerdir.

6. Alevi edebiyatında görülürler. Çünkü dinen bu şiirler haramdır, şirktir, küfürdür diye uzak durulmuştur.

Daha da çoğaltılabilir bu özellikler. Aleviliğin aydınlıkçı, anti dogmatik yönünü şathiyelerde de bulmak mümkün. Dinlerin o katı dogmatik ve ruhani diyebileceğimiz yönü tamamen yasaklayan ulaşılmaz yapan yönünü yıkan bu şiirler, aleviliğin dinler üstü olduğununda, dinlerin kabına sığmadığınında, dinlerin yasaklarını ve gizlerini önemsemeyip gücü gaybden alıp yeryüzüne indirdiğinde göstergesidir. Yapısı gereği Alevilik kokan bu şiirler Kaygusuz Abdal, Yunus Emre, Kara Hamza, Tomarzalı Ali Kırbıyık, Azmî, Aşık Ali İzzet gibi farklı yüzyıllarda yaşamış Alevi-Kızılbaş ozanlar tarafından yazılmıştır. Türün en başarılı ve tanınanlarını Pir Kaygusuz Abdal yazmıştır.


Kul Seyyid


Şathiye ve Alevilik’ için 8 yanıt

 1. Ya Rab, senin mekanın yok,
  Yatağın yok, yorganın yok,
  Hem dinin hem imanın yok,
  Her bir şeyden münezzehsin.

  Sesin çıkmaz avazın yok,
  Abdestin yok, namazın yok,
  Hiçbir yere niyazın yok,
  Kul Hüvallahi Ehad’sin.

  Kapın büyük açan yoktur,
  Seni kapıp kaçan yoktur,
  Anan yoktur baban yoktur,
  Ya Rab, Allah üs Samed’sin.

  Elmasın yok, boncuğun yok,
  Aban, keben, gocuğun yok,
  Karın, kızın, çocuğun yok,
  Lem yelid ve Lemyuled’sin.

  Her bir şeye kudretin var,
  Akla sığmaz hikmetin var,
  Yetmiş iki milletin var,
  Sen Hallak-ı Kün Fekan’sın.

  Sağında avar, solunda var,
  Eğri doğru yolun da var,
  Bir Harabi kulun da var,
  Sen Hallak-ı Kün Fekan’sın.
  —-Pir Edip Harabî—–

  Beğen

 2. Haşa hikmetine karışmam amma,
  Aşıkınım duramıyom görünce.
  Senin işin var mı bu ne muamma,
  Günah m’olur hata m’olur sorunca.

  Gizli sırrı ayıpları görürsün,
  Mekanın yok imiş nerde durursun,
  Gönlün olduğuna bol bol verirsin,
  Bir cömert ganisin gönlün olunca.

  Sesin duyun deniz coşar bulanır,
  Yüzün gören dağlar yanar küllenir,
  Deryan mı çoğalır neren bollanır,
  Şu gözümün yaşın yere dökünce.

  Sağ yüzün gündüzdür yakar lambayı,
  Sol yüzün gecedir ışıtır ayı,
  Şimden sonra kınamayın kimseyi,
  Sen gibi büyükler hatır yıkınca.

  Harun karun ettin kimini Tanrı,
  Kimini aç susuz koydun ahiri,
  Ben cömerdim deyi öğünme bari,
  Al’İzzet kuluna böyle bakınca.
  —Aşık Ali İzzet Özkan—

  Beğen

 3. Bu alemi gören sensin
  Yok gözünde perde senin
  Haksıza yol veren sensin
  Yok mu suçun burda senin

  Kainatı sen yarattın
  Herşeyi yoktan var ettin
  Beni çıplak dışar’attın
  Cömertliğin nerde senin

  Evli misin ergen misin
  Eşin yoktur bir sen misin
  Çarkı sema nur sen misin
  Bu balkıyan nur da senin

  Kilisede despot keşiş
  İsa Allah’ın oğlu demiş
  Meryem Ana neyin imiş
  Bu işin var bir de senin.

  Kimden korktun da gizlendin
  Çok arandın, çok izlendin.
  Göster yüzün çok nazlandın
  Yüzün mahrem ferde senin.

  Binbir ismin bir cismin var
  Oğlun, kızın ne hısmın var
  Her bir irenkte resmin var
  Nerde baksam orda senin.

  Türlü türlü dillerin var,
  Ne acayip hallerin var,
  Ne karanlık yolların var,
  Sırat köprün nerde senin.

  Ademi sürdün bakmadın,
  Cennette de bırakmadın,
  Şeytanı niçin yakmadın,
  Cehennemin var da senin.

  Veysel neden aklın ermez,
  Uzun kısa dilin durmaz,
  Elleri tutmaz, gözleri görmez,
  Bu acayip sır da senin.
  -Aşık Veysel-

  Beğen

 4. nedendir be koca tanrı
  ben ölüyom sen ölmüyon
  kullar revan mıdır sence
  vaktim saatim gelince
  ben ölüyom sen ölmüyon

  kıyıda köşede yanda
  belirli belirsiz anda
  barındığım koca handa
  ben ölüyom sen ölmüyon

  ihsani’yem için için
  şimdi anlıyorum niçin
  allahsız olduğun için
  ben ölüyom sen ölmüyon
  -Aşık İhsanî-

  Yaradan işine karışmam haşa
  Neden insanları öldürüyorsun
  İster çoban olsun isterse paşa
  İsmini defterden sildiriyorsun

  Akılı arife ettin hediye
  Ya şu cahilleri yarattın niye
  Cennet-ül alanda huri var diye
  Ahmaklara namaz kıldırıyorsun

  Böyle işler yakışır mı allaha
  Yarattığın kullar bitap billaha
  Öldürdüğün kullar gelmez birdaha
  Onları nereye dolduruyorsun

  Söylediğim söze gücenme yarap
  Yarattığın kullar bitap ve harap
  Şekkip Rezzani’ye içirdin şarap
  Softaları sana güldürüyorsun
  Şekkip Rezzani

  Beğen

 5. ben dervişim diyene
  bir ün edesim gelir
  seğirdüben sesine
  varıp yetesüm gelir

  sırat kıldan incedir
  kılıçtan keskincedir
  varıp anın üstüne
  evler yapasım gelir
  Yunus Emre

  yüce tanrı vakit saat gelince
  yüce tanrı beni niye öldürdün
  sorucular bana sual sormadan
  ben soracağım niye beni öldürdün

  doğruyu bırakıp eğri mi gittim
  mazlumun yetimin yaşın mı döktüm
  senden gayrısına kulluk mu ettim
  yüce tanrı beni niye öldürdün

  niye kıydın benim tatlı canıma
  yapışmışım senin asitanına
  cana gıymak yakışır mı şanına
  yüce tanrı beni niye öldürdün

  hammurabi derler kulun var idi
  kullarına sorgu sual sorardı
  o sadece can alana kıyardı
  yüce tanrı beni niye öldürdün

  benim halım sana ayan değil mi
  senin ismin cömert rahman değil mi
  cömert olan verdiğini alır mı
  yüce tanrı beni niye öldürdün

  bugün hikmetinden sual eyledik
  gerek eğri gerek doğru söyledik
  ölmeseydik birbirimiz yer idik
  iyki tanrı dervişiyi öldürdün
  -Dervişî-

  Beğen

 6. Ey çömlekçi yapıp yapıp
  Sonra yere çalmaz mısın
  Kainatı bütün kırıp
  Sen yalınız kalmaz mısın

  Ne erkeksin ne dişi
  Yoktur yanının yoldaşı
  Kimseye danışman işi
  Sonra pişman olmaz mısın?

  Nedir derdin be ey Tanrı!
  Beni yere çalmaz mısın?
  Şimdi benim ziyanımı
  Sen iade kılmaz mısın?

  Ne farzın lazım ne sünnet
  Ne cehennem ne de cennet
  Bir can için etmem minnet
  Verdiğini almaz mısın?

  Cennetlerin harap olsun
  Kevserlerin şarap olsun
  Kırbıyık’ın toprak olsun
  Defterinden silmez misin?
  Tomarzalı Ali Kırbıyık (16.yy)

  Beğen

 7. Yeri göğü ins ü cinni yarattın
  Sen ey mimar başı eyvancı mısın?
  Ayı burcu günü çarhı var ettin
  Ey mekân sahibi rahşancı mısın?

  Denizleri yarattın sen kapaksız
  Suları yürüttün elsiz ayaksız
  Yerleri temelsiz göğü direksiz
  Durdurursun acep iskancı mısın?

  Kullanırsın kanatsızca rüzgarı
  Kürekle mi yaptın sen bu dağları
  Ne yapıp da öldürürsün sağları
  Can verub can alırsın sen cancı mısın

  Sekiz cennet yaptın sen Adem içün
  Adın büyük bağışla anın suçun
  Adem’i çıkardın cennetten niçün
  Buğday nene lazım harmancı mısın

  Bir iken bin ettin kendi adını
  Görmedim senin gibi iş üstadını
  Yaşardirsin kurudursun odunu
  Sen bahçevan mısın ormancı mısın

  Cibril’e perde altından söylerdin
  İnub Beytullah’a kendin dinlerdin
  Bu ateşi cehennemi neylerdin
  Hamamın mı vardır külhancı mısın

  Hafaya çekilüb safaya durdun
  Aklı ermezlerin aklını urdun
  Kıldan ince köprü yaptın da kurdun
  Akar suyun mu var bostancı mısın

  Bu kışlara bedel bu yazı yaptın
  Evvel bahara karşı güzü yaptın
  Mizanı iki göz terazi yaptın
  Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın

  Kazanlarda katranların kaynarmış
  Yer altında balıkların oynarmış
  On bu dünya kadar ejderhan varmış
  Şerbet mi satarsın yılancı mısın

  Esirci misin koydun cehenneme Arab
  Hoca mısın okur yazarsın kitab
  Aslın katib midir görürsün hisab
  İhtisabın mı var yoksa hancı mısın

  Yüzbin tamun olsa korkmam birinden
  Rahman ismi nâzil değil mi senden
  Gaffâr-uz-zünûbum demedin mi sen
  Affet günahımı yalancı mısın

  Şanına düşer mi noksan görürsün
  Her gönülde oturursun yürürsün
  Bunca canı alıp gene verirsin
  Götürüp getiren kervancı mısın

  Bilirsin ben kulum sen sultanımsın
  Kalbde zikrim dilde tercemanımsın
  Sen benim canımda can mihmanımsın
  Gönlümün yârisin yabancı mısın

  Beni delil eyler kendin söylersin
  İçinden Azmi’yi pazar eylersin
  Yücelerden yüce seyran eylersin
  İşin seyran kendin seyrancı mısın
  -Azmî-

  Beğen

 8. Şathiye Örnekleri:

  Senin kulların anılır
  Atası anası ile
  Senin anan baban yoktur
  Benzersin bir piçe tanrı

  Seni her yerde görürüm
  İçin dışını bilirim
  Sırrın halka faş edersem
  Halin nice olur tanrı

  Yücelerden yüce tanrı
  Gündüzlerden gece Tanrı
  İsmin vardır cismin yoktur
  Sen benzersin hiçe tanrı ”

  Yücelerden yüce gördüm
  erbapsın sen koca tanrı
  bu allahlığı sen nerden
  satın aldın kaça tanrı

  ali ile bir olmuşsun
  bir mektepte okumuşsun
  ali olmuş hafız kelam
  sen okursun hece tanrı

  kıldan bir köprü yapmışsın
  gelsin kullar geçsin deyu
  hele biz şöyle duralım
  yiğit isen sen geç tanrı

  yaratmışsın bağ-u cennet
  kulların etsinler sohbet
  cehennemi ne yarattın
  be akılsız koca tanrı

  unuttuk diye namazı
  bizi ateşe atarsın
  kul yanması abes değil
  gel bas kızgın saca tanrı

  Kaygusuz’um der buradan
  cümle mahluku yaradan
  kaldır perdeyi aradan
  gezelim beraber tanrı
  -Pir Kaygusuz Abdal-

  Beğen

Yorum Yap - Katkı Sun

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s