Alevilik – Belgesel (Video)

HAMZA AKSÜT İLE ALEVİ OCAKLARI KÖKENLERİ VE OLUŞUMU

Hamza Aksüt – Programdan Özetler(mutlaka okunmalı):

Hamza Aksüt Dede Garkın Ocağındandır, “Aleviler” adlı araştırma kitabı üzerine yapılan programda araştırmalarını anlatmaktadır, sözler kendisine aittir, ekler zaten belirtilmiştir. Bence Aleviyim diyen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir program.

-Kul Seyyid-

  • Alevî topluluklarının (Kürt, Türk, Arap) yıllar süren çalışma sonucunda izini sürdüm kökeni Irak-Mezopotamya coğrafyasına gidiyor.
  • Ebul Vefa Kürdî’ye yöneltilen SUÇLAMA ” ne semah dönüyorsun KÜRT OĞLANLAR gibi“dir. Ve menakıbnamesinde geçer. İlk “Semah“ı burada görürüz. Seyyidlere zulm yapılınca ebul vefa kürdi Nercisya (nergis) adlı bir Kürt aşiretine sığınır, onu korurlar. Böylece orada pirliğe başlar. Avuçanın, Seyit Mençek isminin geçtiği yerde burasıdır.
  • Horasan güneşin doğduğu yer anlamındadır bu tabir sadece Türkiyede var bunun nedeni ittihat-terakkidir.Aslında Irak’ı kasteder.
  • Ahmet Yesevi Alevi değildir, Alevi cemlerinde yoktur, tamamen manipülatiftir. Ocaklar üstünde kimlik bozma uğraşıdır. Alevilerin ocaklarını araştrması sahip çıkması gerekir.
  • Mürşid ocakları birbiriyle sadece seyyid olması nedeni ile akrabadır; ama birbirine müdahale edemez, karışamazlar.
  • Mürşid ocaklarının çok sayıda pir (dede) ocakları vardır. Türkiye’de SADECE Ağuçan, Baba Mansur, Dede Garkın, Hacı Bektaş gibi ocaklar MÜRŞİD ocaklarıdır. (Ek: Kul Seyyid>>diğerlerinin tamamı pir yani dede ocaklarıdır )
  • Aryan (İranda) – Irak’ta Sultan Sohak tek mürşid Ocağıdır, 11-12 milyon talibi vardır tamamı Kürt’tür. Sultan Sohak Mürşid Ocağının çok sayıda PİR Ocağı vardır. Pir Ocaklarının az Azeri ve Türkmen talipleri de vardır)

MÜRŞİD OCAKLAR:
+———————————————-

Baba Mansur Ocağı:
 Taliplerinin tamamı Kürt’tür. Kürtçenin Kurmanci lehçesi konuşur.

Hacı Bektaş Ocağı: Talipleri Türkmen ve Abdal (rom, çingene).

—–Hacı Kurêş Ocağı: “””Mürşid değil””” Pir Ocağıdır, Mürşidi Baba Mansur’dur. Tamamı Kürt’tür. Kürtçenin Kırmancki (dımilki – zazaki) lehçesi konuşur.

Dede Garkın Ocağı: Taliplerinin tamamı Türkmen’dir.

Sultan Sahak Ocağı: Talipleri İrandadır, Tamamı Kürt’tür. (10-11 milyon talibi vardır)

Ağuçan Ocağı: En kalabalık ocaktır. Talipleri % 80-90 Kürt’tür. Çok Az miktarda Türkmen talipleri vardır. Kürt Olanların tamamı tartışmasız Kurmanci Lehçesi konuşur.

Haydari Klezi Ocakları: Suriyede Lübnanda 2 Mürşid Ocağı vardır. (Arapça konuşan Aleviler) Haydari ve Klezei Ocaklarıdır. Talipleri 4-5 Milyon civarındadir.

  • Ağuçan Ocağının kurucuları arasında Ebul Vefa Kürdi (11. yy) vardır.
  • Bir Zaza ile Kurmanc lehçeye göre ayrı pir (dede) ocağına bağlıdır ama mürşidde aynıdır. Baba mansurda birleşir. Ocak sistemi bir oluşumu da dile, lehçeye, coğrafyaya, etnisiteye göredir diyebiliriz.

++ (Ek: K.S>>Bu durumda Alevilerin % 70i Kürt, % 20si Türkmen (Abdallar çıkarılırsa %12), %10 Arap ve diğerlerinden oluşur.