Alevilik – Belgesel (Video)

ALEVÎ OCAKLARI TARİHİ – KÖKENLER 2

– Alevi ocaklarının tarihi nedir?
– Alevilikte Pir(dede) ve Mürşid ocakları
– Ebul Vefa Kürdi evladı Şeyh Ahmed ve Ocağı, neden 1.halife ebubekir evladı ahmet yeseviye bağlanıyor?
– Aleviler en çok hangi kimliğe mensuptur?
– Alevilerin yaşadıkları coğrafyalar nerelerdir?
– Pir Sultan Abdal Erdoğan Çınarın dediği gibi bir Hristiyan Papazı (Silvanus) mıydı?
– Alevi ocakları üzerindeki kimlik bozma uğraşları nelerdir?
– Alevi tarihinin karartılması nasıl yapılıyor?
– İran – Iraktaki Aleviler (Yarsan Alevileri) kimdir, Tahrandaki 4 cemhane kimlere ait?
– Goranlar kimlerdir?
– Sultan Sahak Kimdir ve Sultan Sahak’a bağlı Pir (dede) ocakları hangileri?
– Erdoğan Çınar’ın Papazları kimler?
– Erdoğan Çınar’ın amacı nedir? Çevirilerdeki sahtelikler neler?
– Pir Sultan hakkında yeni bilgiler neler?
– Hacı Bektaş ocağının amacı nedir? Neden Pir ve Mürşidleri saymıyor, umursamıyor?
– Horasanla ne kastediliyor? Irak mı yoksa Afganistan mı?

#alevi #sinemilli #yaresan #alevikürt #alevitarihi #aleviocakları