Alevilik – Belgesel (Video)

Alevî Ocakları Tarihi: Şeyh Numan Garkın Ocağı

“Dede Garkın Süreğinde Cem” adlı kitabın (link alttadır) yazarı Hüseyin Dedekargınoğlu ile yapılan Tv programının konuşmalarından alınan özetleridir:

—– Dede Garkın’ın yaşadığı bölge Mardin’in Derik ilçesi Dede Köyü’dür. Köyün Eski adı “Dede Garkın Köyü”dür. O sırada Mardin’de Artuklu Beyliği egemendir.

—– Hacı Bektaş Velayetnamesini yazan Firdevsi Tav’il (Uzun Firdevsi) 1450li yıllarda yazmıştır. Oysa Dede Garkın ve Babaileri anlatan Menakıb’ul Kudsiyye ondan çok daha öncedir.

—– Babailar Selcukluyu bitirmiştir. Babailer, Selçukluyu 12 kere bozguna uğratmıştır. Babai İsyanını yöneten Dede Garkın’dır. Menakıb-ul Kudsiyye eseri babailer olayına ışık tutan ciddi bir kaynaktır.

—– Alevilerin 7 tane Mürşid Ocağı vardır. Sultan Sahak, Axucan, Dede Garkın, Hacı Bektaş, Baba Mansur. -+++ 1- Sultan Sahak Mürşid Ocağı: Kürttür. Türkiye Sınırları dışında daha çok İrandadır. Talipleri Kürtçe konuşur. Toplam nüfusu anadoludaki alevilerden -tek başına- neredeyse fazladır.
+++ 2- Ağuçan Mürşid Ocağı ve 3Baba Mansur Mürşid Ocağı: Kürttür. Kürtçe konuşan Alevilerden oluşur.
+++ 4- Dede Garkın ve 5- Hacı Bektaş Mürşid Ocakları: Talipleri Türkmendir, Türkçe konuşur.

—- Bunun dışında aleviler; çingeneler, fars, arap vs. kökenlerden oluşur.

—- Yani birisi bana Gelip Dede Garkınlıyım, Hacı Bektaşlıyım dediğinde Türkmen; ama Ağuçanlıyım-Baba Mansurluyum (ve bağlı pir-dede ocaklarından) dediğinde Kürt olduğunu anlarım. Bugün doğuya gidip Kürtçe konuşan ocaklara bağlı olan alevilere hacı bektaş dediğimde kim o diyenler var bunu bir zat yaşadım.

—- Dede Garkın süreğinde daha çok sofiyan kolu etkilidir. Erdebil tekkesi etkisi görülür.

Not: Metin, tamamen programdaki konuşmalardan alınmıştır. 

 #alevi #sinemilli #yaresan #alevikürt #alevitarihi #aleviocakları