Alevilik – Belgesel (Video)

Alevî Tarihi: Babaîlerden Günümüze Alevîlik

Konu: Babailerden günümüz Aleviliğine (Mehmet Bayrak)

#alevi #sinemilli #alevikürt #alevitarihi #babailer