Alevilik – Belgesel (Video)

Dîrok (Tarih) – Şark Islahat Planı (Kürtler-Aleviler)

Mehmet Bayrak ile Şark Islahat Planı konuşuldu.
Alevi ve Kürtlerin asimilasyonuna dair ipuçları ve tarihi gerçekler.