Ne Demek 1: Hudey

HUDEY NE DEMEK

HU: XWE XWU XWO XWA (XE XU XO XA)= O, Kendi 
DEY: (De, DA) Vermek, katmak ve Anne demek

XWEDÊ (HUDEY): Kendini var eden, kendi’nden var eden, kendinden katan, HAKK.

Kürtçede Hak, Hakikat; XWEDÊ, XWEDA demektir. Kürtçedeki Ê sesi Türkçede yoktur. Ê sesi İE karışımı bir sestir. Okunuşu Y sesini andırır. XWADÊ telaffuzundaki Ê sesi EY gibi, X sesi H gibi okunagelmiştir. HUDÊ=HUDEY veya Nazê= Nazey gibi. Bu manada HUDEY= Kendini var eden, kendi’nden var eden, kendinden katan, tamamlayan, HAK HAKİKAT TANRI manasına gelir.

Ey Şahin Bakışlım Bülbül Avazlım
Bir Eli Kadehli Bir Eli Sazlım
İşte Ben Gidiyom Kal Ahu Gözlüm
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni

Hudey Hudey Hudey
Dem Dem Dem Dem

Kul Hüseyin’e ait yukarıdaki deyişte Hudey ve Dem kelimeleri geçer. Dem Kürtçede ZAMAN demektir. Hudey Hudey Dem Dem bu manada HAK, HAKİKAT ZAMANINA demektir. (Zaman ve Hak, Hakikat Arabî kelimelerdir, Kürdî karşılıkları XWEDÊ ve DEM’dir). Gerçeğin Demine Hü veya “HAKİKAT ZAMANINA” temennisini andırır. Gerçeklerin, iyiliğin, aydınlığın, doğruluğun zamanı, demi, hükmü; HAKKIN ve kurallarının işlediği, devranının hüküm sürdüğü zamanda gerçekleşir.

Bir diğer nokta da HAKİKAT ZAMANINA mı demektir, yoksa ZAMAN HAKİKATTİR mi demektir bu tartışılabilir. Aleviliğin Aryenik köklerini düşünürsek ZERVAN inancından bir kalıntı kalıbı olabilir. Zervan; Zamanı kaderi ve göğü kontrolü altında tutar. Onun karşısında insan kendini çaresiz hissetmiştir. Zaman daima ilerler. Alevi deyişlerindeki FELEK‘e çatma, her şeyi feleğe bağlama, feleğe isyan etmek ile bağlantısı kurulabilir. Felek Arştır, Göktür, Çarh-ı Felek’tir. Giden zaman, dönen devrandır…

Gerçekler sizi özgür bırakır. Aşk ile.

KUL SEYYİD