Ne Demek 3: Yarsan Alevileri Kimdir

Yâresân Alevîleri Kimdir

Yâresân Alevîleri İran-Irak’ta yaşar. Değişik araştırmacılara göre nüfusları 6-10 milyon arasındadır. Ocağın dip atası 8-9. yy da yaşayan Balûl Mayî’dir (Dânâ). Sonra 11. yyda Şaxweşin (Hoşin) gelir. Son olarak Sultan Sahak gelir. Sultan Sahak ile birlikte Yaresan ismi özellikle Irak’ta Kakei ismine dönüşür. Kake kadim Kürt dilinde abi, ata, baba manalarında kullanılır.
Sultan Sahak Alevi Mürşid Ocağı, çoğunluğu Goran Kürtlerinden oluşan; bir ocaktır. Mîre Sur, Bave Îseyî, Hamuşî, İbrahimî, Ataşbagî gibi Pir (Dede) Ocakları vardır. Yukarı Mezopotamyadaki Aleviler gibi Rehber – Pir – Mürşid ocak silsileleri vardır.  Örneğin:
Hubyar Ocağı Rehber Ocaktır, Piri Xizir Üryan, Mürşidi Ağuçan Ocağıdır. Aynı şekilde Ataşbag Rehber, Mîre Sur Pir ocak, Sultan Sahak Mürşid ocaktır.

Cem: Yaresanlar tıpkı yukarı mezopotamyadaki aleviler gibi cem yaparlar. Cem onlar için kutsaldır. Nerede bir kakai-yaresan varsa orada mutlaka cem vardır. Cemlerde Tambur çalarak, deyiş (Klam) okurlar.
Sorgu – Görgü: Yaresanlar Aleviler gibi yıllık sorgu-görgüden geçerler.
Musahip: Yaresanlarda da musahip vardır ve yukarı mezopotamyadaki alevilerden biraz daha katıdır. Musahip Arapçadır, Yaresanlar POR der ve Cem’de mutlaka musahibini göstermek, ispatlamak zorundadırlar.
Hulul, Tenasuh: Ortak özelliklerdendir.
Ocak: Yukarı Mezopotamyaki Aleviler gibi Rehber, Pir ve Mürşid Ocak silsilesi Yaresanlarda da vardır. Aşiretler, boylar tıpkı yukarı mezopotamyadaki Aleviler gibi pir-mürşid ocaklarına ikrarlıdır. Her iki toplumda mutlaka bir ocağa bağlı olma zorunluluğu vardır. Ocaksız, pirsiz yaresan ve alevi olmaz, YOKTUR.
Cemevi: Yaresanlar Cemxane der. Xane Kürtçede Ev demektir.
Evlilik – Boşanma: Tıpkı Aleviler gibi Pir huzurunda gerçekleşir. Tek eşlilik şarttır, boşanma haksız tarafın düşkünlüğü ile sağlanır.
Düşkün – Müşkül: Yaresanlarda da düşkünlük ve müşküllük vardır.

Bıyık, üçleme, yediler(heftan), kırklar (çiltan), yetmiş ikiler, ışığın kutsallığı gibi daha birçok şey ortaktır. Ha keza 4 kapı 40 makam öğretisi, insan-ı kâmil gibi değerler. Kurban kesme, kırklar cemi (cemê çiltan) yine ortaktır.

 Yaresan Alevileri Hakkında detaylı bilgilere-araştırma ve röportajlara:

https://kulseyyid.com/yarsan linkinden ulaşabilirsiniz.

Aşk İle…  

KUL SEYYİD

.